Pravosudni Sistem

Одлука IУз.850/2010 Уставног суда

Председник Уставног суда др Драгиша Б. Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др Марија Драшкић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић је свесно пропустио да пријави кривично дело за које је сазнао у вршењу своје дужности, када је нашао да стечајни судија за решавање питања да не постоји интерес и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка, је морао да саслуша стечајног дужника, јер претходно је решио да постоји стечајни разлог трајније неспособности плаћања код стечајног дужника, теже је повредио право стечајног дужника на закониту, једнаку и правичну заштиту својих права по обавештењу НБС-Принудна наплата.

Правосудни систем

Србија нема научно објашњење судског поступка и процесног права, власт нема свеобухватну слику односа корисника, те сам рад на побољшању правосудног система не може да да очекивана побољшања. …

Судски поступак

Научно објашњење судског поступка с аспекта менаџмента превазилази поремећаје и повећава ефикасност судског поступка. … Обуком из менаџмента усмереном на судски поступак, може да се створи свеобухватна слика и добије прави фокус. …

Мапирање судског поступка

Покретање судског поступка или учешће у истом изазива стрес и захтева размишљање о успеху, последицама и трошковима. Уједно, корисници судског поступка често су незадовољни радом својих заступника. … Претходним мапирањем судског поступка може да се одреди успех у поступку. …

pravosudje@proces.in.rs

Потребни су сарадници за рад на развоју ове области.