Pravosudni Sistem

Одлука IУз.850/2010 Уставног суда

Веће-судија др Драгиша Б. Слијепчевић, др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др Марија Драшкић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић за одлуку IУз.850/2010 Уставног суда, није утврдио да стечајни судија за донесено решење Привредног суда није утврђивао да не постоји правни интерес и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка; није нашао да одредбе чл.150-153 ст.1 Закона о стечају су у сагласности с Уставом.

Правосудни систем

Србија нема научно објашњење судског поступка и процесног права, власт нема свеобухватну слику односа корисника, те сам рад на побољшању правосудног система не може да да очекивана побољшања. …

Судски поступак

Научно објашњење судског поступка с аспекта менаџмента превазилази поремећаје и повећава ефикасност судског поступка. … Обуком из менаџмента усмереном на судски поступак, може да се створи свеобухватна слика и добије прави фокус. …

Мапирање судског поступка

Покретање судског поступка или учешће у истом изазива стрес и захтева размишљање о успеху, последицама и трошковима. Уједно, корисници судског поступка често су незадовољни радом својих заступника. … Претходним мапирањем судског поступка може да се одреди успех у поступку. …

pravosudje@proces.in.rs

Потребни су сарадници за рад на развоју ове области.