Политика

Аутономна покрајна Косово и Метохија

96 држава чланица УН признале су независност Косова и на основу резолуције 1244 СБ УН присуством уз суштинско учешће НАТО, осигуравају независност Аутономне покрајне Косова и Метохије нарушавајући територијални интегритет Србије. … Са овим поремећајем треба рачунати у дужем временском периоду.

Корупција

Закон о спречавању корупције посматра корупцију као однос који настаје коришћењем службеног или друштвеног положаја или утицаја ради стицања недозвољене користи за себе или другог. … Широко постављеним границама за појам корупције, Народна скупштина Србије учинила је да борба против корупције постане тешко остварив подухват. Уједно, изменама Устава у области правосуђа подигнут је ниво корупције у Србији.

Србија и Уставни суд

Услед одлуке IУз.850/2010 Уставног суда, Србија није обезбедила облигационе односе по важећим уговорима о купопродаји станова за незванично 30.000 грађана.

Устав Србије

Коришћењем научног објашњења процесног права и свеобухватне слике интерних односа, Србија може да добије Устав по мери грађана. …

politika@proces.in.rs

Потребни су сарадници за рад на развоју ове области.