Организације

Shortcode Usage

Окружење и поремећаји

Поремећаји настају у макро окружењу, пословном окружењу и интерним односима. Поремећаји у макро окружењу погађају све организације. … Поремећаји пословног окружења налазе се изван граница организације, али су унутар тржишта на којем послује. … Поремећаји у интерним односима последица су слабости организационе структуре. …

Пословање с орјентисањем на процесе

Организација треба да задовољи захтеве потрошача. Обзиром да процеси обликују производе, потребно је стварно фокусирање пажње на потрошаче орјентисањем на процесе. Из овог разлога, неопходно је описати систем са становишта процеса, управљати процесима и побољшавати их. Свеобухватним орјентисањем на процесе (процесе у глобалу и базичне процесе посебно), може да се развије начин рада усмерен на потрошаче. …

ISO 9000, 9001, 9004, …, HACCP

ISO стандарди помажу организацији да ефективно примењује систем квалитета. Систем квалитета обезбеђује поуздан рад, анализира захтеве потрошача, процесе који доприносе стварању производа и контролише их, те може да се иврши правовремено реаговање на све неусаглашености, идентификацију узрока и спречавање њиховог поновног појављивања. …

Санкције

Санкције представљају смишљени поремећај макро окружења, орјентисан на токове роба, услуга и финансија. Делују на рушење менталних модела с циљем да се промени структура организације. Организација може да смањи последице санкција развојем способности руководства да одговори на промене и усмеравањем управљања на побољшања процеса. …

Одговорност војне организације

Војна организација организовањем одбране у насељеном подручју преузима одговорност за цивилне жртве. Војна организација која врши напад на насељено подручје преузима одговорност за евакуацију цивила.

organizacije@proces.in.rs

Потребни су сарадници за рад на развоју ове области.